Jo Vandenbossche

Jo heeft jarenlange ervaring in teamwerking. Als leidinggevende had Jo van nature uit reeds de bezorgdheid om de medewerkers met enthousiasme in te zetten om zowel medewerker, team als klant te doen groeien. Daardoor had ze een Winning Team en kon ze zich laten verrassen door de medewerkers. De daar verkregen inzichten komen goed van pas en zet ze vandaag ten volle in bij haar klanten.

Momenteel begeleidt Jo, vanuit een HR-insteek, organisaties die zich in één of ander organisatorisch verandertraject bevinden. Oog hebbend voor de realiteit en de actualiteit van de organisatie en de omgeving gaat ze op zoek naar de juiste fit tussen medewerkers, leidinggevenden en organisatie. Pragmatiek, creativiteit en enthousiasme zijn haar niet onbekend.

Filip Hendrickx

Ondanks het gebrek aan grijze haren, werkt Filip al zo'n 25 jaar in en met teams. Eerst in het verenigingsleven, waar hij onder andere mee een sportclub oprichtte en Sterrenkijkdagen organiseerde. Vervolgens een tiental jaar professioneel aan "de IT kant" en daarna even lang als business consultant.

De laatste jaren ondersteunt Filip ondernemingen vooral in hun uitdagingen rond innovatie. Producten en diensten vernieuwen, nieuwe business modellen uitdenken, ideeën tot uitvoering brengen, innovatieprocessen opzetten, … Het zijn allemaal voorbeelden waar Winning Teams het verschil maken, maar waar een goed zicht op de inhoudelijke aspecten (wat zijn onze sterktes, waar willen we het verschil maken, voor de klant of tov concurrent, …) een belangrijk fundament vormt. Steeds met het team als drijvende kracht.

jo.vandenbossche@ingage.be — +32 474 47 55 85

filip.hendrickx@ingage.be — +32 484 88 45 74