Winning Teams

Winning Teams zetten ideeën om in resultaten.

Jouw teams krijgen en nemen ownership. Gedreven door inspirerend leiderschap
verrassen jouw teams hun onderneming met creatieve prestaties.
ingage gelooft in Winning Teams als drijvende kracht
van organisaties met passie en souplesse.

We zetten jullie en jullie teams graag op weg

Samen met jou zetten we in op resultaatverantwoordelijke teams! Je teams bereiken betere resultaten dankzij een soepele organisatie die gemotiveerde medewerkers inspireert. Hiervoor kijken we naar de opdracht van elk team en de samenwerking binnen je teams, de link tussen verschillende teams, en de rol van management en leiderschap.

Gepassioneerde teams
 
Beslisvaardigheid
 
Klantentevredenheid
 
Verloop
 

wat we doen

Autonome teams — Kan dat?

We bekijken eerst wat jullie verwachten van meer autonomie in jullie teams. Vervolgens gaan we aan de slag met team en management om de opdracht, team organisatie en samenwerking in praktijk vorm te geven.

Naar inspirerend leiderschap

Vanuit jullie visie bekijken we wat inspirerend leiderschap betekent in jullie organisatie. We maken de verwachtingen van teams en leiders concreet, en voeren een actieplan uit om het nieuwe leiderschap in praktijk te brengen.

Succesvol innoveren

Succesvol innoveren vereist dat teams vrij kunnen experimenteren en tegelijk de sterktes van de bestaande organisatie gebruiken. We helpen jullie een goed evenwicht te vinden tussen innovatievrijheid en richtinggevend leiderschap.

Naar een engagerend HR-beleid

We helpen jullie een future proof HR-beleid op poten zetten. We helpen jullie evolueren van functies naar rollen, en van hiërarchie naar een vlakke of decentrale structuur.

onze visie

organisaties met passie en souplesse

Organisaties met passie en souplesse vinden inspirerend leiderschap en vertrouwen geven belangrijker dan directief leiderschap en controle houden.

Organisaties met passie en souplesse laten zich verrassen door hun medewerkers eerder dan dat ze hun werknemers sturend inzetten.

organisatie & onderneming

Medewerkers vinden initiatief en verantwoordelijkheid nemen belangrijker dan instructies afwachten en verantwoordelijkheid vermijden.

De persoon is belangrijker dan de medewerker.

individu

Een Winning Team vindt beslissingsbevoegdheid nemen en krijgen belangrijker dan management en controle.

Een Winning Team vindt openheid en feedback belangrijker dan onuitgesproken meningen.

Winning Team

Meerwaarde voor klant en maatschappij vinden we even belangrijk als bedrijfsbelang.

klant & maatschappij

ingage team